Moje múzy

Má práce je spjata také s fantazií hudebníků, malířů, kreslířů, sochařů, interiérových designérů, grafiků ..., jejichž tvorba mě inspiruje a spolupráce s nimi obohacuje. Těchto lidí si nesmírně vážím.

David Rotter, hudební skladatel
Martin Sausage Dohnal, výtvarník
Jaroslav Milfajt, scénograf
Evička Brožová, ak. sochařka
Karel Prášek, ak. malíř
Zdeněk N. Bričkovský, režisér
Jan Skácel, básník